Naar groter eenheid


Toen de eerste vakbondsactivisten hun kleine verenigingen oprichtten vond een deel van hen dat het einddoel was één heel grote vakbond waar alle arbeiders lid van zouden zijn. Sommigen wilden zelfs dat die eenheid internationaal zou zijn, maar alleen voor Nederland zou al een hele stap vooruit zijn.

In de praktijk bleek het al lastig en zelfs onmogelijk te zijn om zoiets voor Nederland voor elkaar te krijgen. Om politieke en religieuze redenen haakten veel leden af en begonnen hun eigen stroming. Liberalen, socialisten, rooms-katholieken, protestanten, oud-katholieken, syndicalisten, revolutionairen, allen begonnen ze in de loop der jaren een keer voor zichzelf. 

De animaties laten zien hoe uit die wirwar van stromingen er in de loop der jaren toch iets van groter eenheid is ontstaan. Zeker toen de rooms-katholieke en socialistische bonden in 1980 fuseerden. Het doel van de eerste vakbondsactivisten is daarmee nog lang niet bereikt, maar de ergste versnippering lijkt toch wel ten einde.

bronnen
  • Ernest Hueting, Frits de Jong Edz., Rob Neij, Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981, Amsterdam 1983