Colofon


De teksten en scripts zijn geschreven door Sjaak van der Velden (met steun van Floor van Gelder), terwijl Christel Schuurman de eindredactie voor haar rekening nam.

Else Siemerink van Mals Media maakte tien interviewfilms samen met cameraman Florian Koch. Bij vijf verhalen tekende Chris Versteeg van Project C een cartoon. De vijf animatiefilms zijn gemaakt door Maarten van Nierop van 3MP Online videoCees Hartman produceerde de podcasts.

De website is ontworpen en gebouwd door Dog and Pony Amsterdam en Jordi Verdult van Verdult Works.

De algehele coördinatie van het project was in handen van Susan Leclercq.

Herkomst afbeeldingen

De op deze website gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig uit vooral de rijke collectie van het IISG. Getracht is om van alle illustraties de juiste vindplaats of rechthebbende te achterhalen. Als u denkt ten onrechte niet te zijn aangemerkt als rechthebbende, neemt u dan contact op met het IISG


Kunstenaars en de vakbond

Boze bazen, bange arbeiders
 • Tekening, 2017. Chris Versteeg
 • Round Robin, Andries Leusink, Op hechte fundamenten. Geschiedenis van de Algemene Nederlandse Bouwarbeidersbond, Amsterdam 1950, p. 36
 • Round Robin_Engels, British Public Record Office

Vrouwen strijden voor gelijke betaling

Activisten spelen altijd een rol
 • Tekening. 2017. Chris Versteeg
 • De Heyder, Stadsarchief Leiden (Erfgoed Leiden en Omgeving), archief van de Leidsche Katoenmaatschappij v-h De Heijder en Co NV, 1840-1936, V. Personeel, 342


Martelaar voor de vakbondsstrijd
 • Pantjes, 2017. Ed Eijbergen

Een ‘satanische samenzwering’ in 1903

“Kapitaal met de centen aan de haal”

Hun strijd, onze strijd
 • ITF-Edo Fimmen monument, fotograaf Susan Leclerq

Het fenomeen onderkruipers
 • tekening, Chris Versteeg
 • 1973, De Schelde (David de Leeuw, Een taaie strijd: vijfentwintig jaar vakbondswerk op De Schelde, Amsterdam 2000)
 • Shell onderkruipers, Piet Scheel, Werken tussen leden en bondsbestuur. 15 jaar onderhandelen voor de Industriebond FNV in de petrochemische industrie in de Rijnmond, Amsterdam 1994, p. 124
 • Onderkruipers 1923 (Algemeene Nederlandsche Bond van arbeiders(sters) in het bakkers-, chocolade- en suikerverwerkingsbedrijf, jaarverslag 1923)

Boos op Koos
 • Boos op Koos, sticker (collectie Sjaak van der Velden)

‘Trots dat ik daar leiding aan heb mogen geven.’
 • Video: Mals Media

Havenwerk voor havenwerkers
 • Video: Working Class, Nederland Verdient Beter!

Staakt!!! Staakt!!! Staakt!!!

Stakingen bij Beeld en Geluid

Onderhandelen is topsport
 • video: Mals Media

De eerste landelijke cao
 • foto cao typografen 1914 (Harrie Lindelauff)

Loonmatiging in ruil voor banen
 • Ondertekend (Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad, 25-11-1982 )
 • Overleg Wassenaar ( Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad, 23-10-1982 )

De vakbeweging als volwaardig gesprekspartner

Jeugdloon is diefstal

Respect
 • pdf en illustraties (SP, Snouckaertlaan 70, 3811 MB Amersfoort)

Scholing en vorming
 • video: Mals Media

Regie over loonontwikkeling
 • video: Mals Media

Recht op respect
 • video: Mals Media

Vakbondsbestuurder moet niet bang zijn
 • video: Mals MediaDemonstreren sexy maken
 • video: Mals Media

In het verleden….
 • podcast: Cees Hartman

Je schrikt van wat je aantreft
 • video: Mals Media

Eigen rok ophouden
 • video: Mals Media

Migranten en de vakbeweging
 • Turkse staaksters, Bertien van Maanen, Vrouwen te gast, Amsterdam 1979, p. 40
 • Chinezen en Gele Gevaar, H.J.J. Wubben, ‘Chineezen en ander Aziatisch ongedierte’. Lotgevallen van Chinese immigranten in Nederland, 1911-1940, Zutphen 1986, p. 24
 • Gastarbeiders (Nieuw Utrechts Dagblad 28 januari 1976)

Ziek door je werk
 • video: Mals Media

Sociale ANWB
 • cartoon: Chris Versteeg

Recht op een fatsoenlijk bestaan


Spanning centraal-lokaal
 • podcast: Cees Hartman

BLG De Schelde
 • podcast: Cees Hartman

Neem het geld terug!
 • illustraties komen uit Frank de Kruif en Sjaak van der Velden, Pensioenmiljoenen. De strijd om het pensioengeld van de havens, Zwolle 2014
 • video: Havenpensioen.nl

Ziek door je werk
 • video: 3MP online video
 • Alle gebruikte illustraties zijn afkomstig uit Sjaak van der Velden, Stichting OPS 1991-2016. Een kwart eeuw strijd tegen een sluipmoordenaar, Wierum 2016
Buiten de vakcentrales


Naar groter eenheid
 • video: 3MP online video

Vakbondsvaandels
 • video: 3MP online video
 • Alle vaandels zijn afkomstig uit de collectie van het IISG, met twee uitzonderingen. Het vaandel van het Rotterdamse wegers en meters gilde is afkomstig van Museum Rotterdam. Het vaandel van de Bredasche typografische vereeniging Door Eendragt t’zaam verbonden is afkomstig van Stedelijk Museum Breda (fotografie Emile Waagenaar).

De voorlopers van de moderne vakbeweging


Ondernemingsraden en vakbonden
 • Besouw. Tapijtweverij Van Besouw 1905, uit L.C.J.W.M. Ten Horn-Van Nispen, Jan M. van Besouw. Een sociaal geïnspireerd ondernemer rond 1900, Tilburg 1971, to p. 80
 • OR Philips, 1972. IISG BG E1/788