'Ik zou het voor geen goud hebben willen missen'


We spraken met Tiny Hofman (1942) en David de Leeuw (1938), twee oudgedienden die in de jaren tachtig actief waren bij De Schelde, een grote scheepswerf in Vlissingen. Ze hebben dat met volle overgave gedaan en stelden altijd het belang van de collega’s op de voorgrond. Dat leverde echter wel eens conflicten met bazen en bestuurders op.

'Zo, rooie rakker, hoe is het met je?'

BedrijfsLeden Groepen zijn in het leven geroepen om de communicatie tussen bestuur en leden te verbeteren. De bestuurders konden via deze weg de leden beter informeren en de leden van hun kant kregen nu een middel om de bestuurders beter op de hoogte te stellen van de problemen waar zij mee worstelden. Het gesprek dat we voerden met twee leden van de BLG bij De Schelde geeft inzicht in de moeilijkheden maar ook de mooie dingen waar ze soms mee te maken kregen. Onwillige bazen, wantrouwige collega’s, vakbondsbestuurders die hen hun wil probeerden op te leggen maar ook voldoening over het werk dat ze in het belang van de collega’s hebben kunnen doen, leiden ertoe dat ze het over één ding eens zijn: ‘Het was zeer de moeite waard’.

Podcast - Tiny Hofman en David de Leeuw