Scholing en vorming


Scholing is belangrijk voor vakbondswerk. Zonder scholing kun je niet onderhandelen met werkgevers en de overheid. Toen de sociaaldemocratische vakbeweging de macht nog wilde overnemen was scholing nog belangrijker want zonder kennis kun je een maatschappij niet besturen. De eerste lezingen die vakbondsleden bezochten, mondden uiteindelijk uit in kaderscholingen. We spraken daarover met Henk Muller (1942) op de Scheleberg in Lunteren.